Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZUPRYK

Aktualność danych:

CZUPRYK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (16 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 46 osób, z czego:

29

kobiet

17

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.71.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2940. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2916. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZUPRYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • podkarpackie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).