Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZUSZ

Aktualność danych:

CZUSZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (35 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 107 osób, z czego:

55

kobiet

52

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZUSZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie19 mężczyzn, 16 kobiet

  • lubuskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).