Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZWALIŃSKA

Aktualność danych:

CZWALIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (15 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

49

kobiet

Męska forma nazwiska to CZWALIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZWALIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 kobiet

  • lubelskie5 kobiet

  • lubuskie10 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie3 kobiety

  • podlaskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).