Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZWARTOS

Aktualność danych:

CZWARTOS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (70 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 175 osób, z czego:

90

kobiet

85

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2879. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2848. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZWARTOS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubuskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie9 mężczyzn, 16 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • świętokrzyskie38 mężczyzn, 32 kobiety

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: