Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZYGUNOWSKA

Aktualność danych:

CZYGUNOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (9 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 17 osób, z czego:

17

kobiet

Męska forma nazwiska to CZYGUNOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2952. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZYGUNOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie4 kobiety

  • lubuskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).