Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZYNSZAK

Aktualność danych:

CZYNSZAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (101 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 230 osób, z czego:

125

kobiet

105

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.19.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2844. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2828. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZYNSZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie50 mężczyzn, 51 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • lubuskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie13 mężczyzn, 20 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie17 mężczyzn, 17 kobiet

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).