Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZYRKA

Aktualność danych:

CZYRKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (53 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 168 osób, z czego:

86

kobiet

82

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2883. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2851. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZYRKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie28 mężczyzn, 25 kobiet

  • lubuskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie19 mężczyzn, 22 kobiety

  • podkarpackie8 mężczyzn, 12 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).