Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZYRKO

Aktualność danych:

CZYRKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (66 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 222 osoby, z czego:

111

kobiet

111

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2858. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2822. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZYRKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie28 mężczyzn, 34 kobiety

  • lubelskie13 mężczyzn, 11 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • podlaskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie34 mężczyzn, 32 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: