Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZYRNEK

Aktualność danych:

CZYRNEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (360 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 525 osób, z czego:

257

kobiet

268

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2712. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2665. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZYRNEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 21 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie202 mężczyzn, 158 kobiet

  • podkarpackie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie28 mężczyzn, 29 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: