Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZYRNIAŃSKA

Aktualność danych:

CZYRNIAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (19 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 38 osób, z czego:

38

kobiet

Męska forma nazwiska to CZYRNIAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2931. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZYRNIAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie19 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).