Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZYRSKI

Aktualność danych:

CZYRSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (40 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 121 osób, z czego:

121

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CZYRSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2812. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZYRSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie40 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • lubuskie5 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn

  • opolskie5 mężczyzn

  • podlaskie32 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn

  • wielkopolskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: