Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CZYSTOWSKA

Aktualność danych:

CZYSTOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (13 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 42 osoby, z czego:

42

kobiety

Męska forma nazwiska to CZYSTOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2927. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CZYSTOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie6 kobiet

  • lubuskie13 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • pomorskie10 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).