Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DĄBROWSKA

Aktualność danych:

DĄBROWSKA – nazwisko jednoczłonowe Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (10012 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 44204 osoby, z czego:

44204

kobiety

Męska forma nazwiska to DĄBROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

10. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DĄBROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2759 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2879 kobiet

 • lubelskie1834 kobiety

 • lubuskie892 kobiety

 • łódzkie2426 kobiet

 • małopolskie1722 kobiety

 • mazowieckie10012 kobiet

 • opolskie623 kobiety

 • podkarpackie1164 kobiety

 • podlaskie3109 kobiet

 • pomorskie2437 kobiet

 • śląskie2323 kobiety

 • świętokrzyskie1378 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2108 kobiet

 • wielkopolskie1764 kobiety

 • zachodniopomorskie1927 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: