Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DAWIDOWICZ

Aktualność danych:

DAWIDOWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (683 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 3966 osób, z czego:

2061

kobiet

1905

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1144. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1225. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DAWIDOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie331 mężczyzn, 352 kobiety

 • kujawsko-pomorskie71 mężczyzn, 63 kobiety

 • lubelskie47 mężczyzn, 54 kobiety

 • lubuskie131 mężczyzn, 112 kobiet

 • łódzkie169 mężczyzn, 168 kobiet

 • małopolskie19 mężczyzn, 24 kobiety

 • mazowieckie132 mężczyzn, 153 kobiety

 • opolskie73 mężczyzn, 89 kobiet

 • podkarpackie21 mężczyzn, 31 kobiet

 • podlaskie101 mężczyzn, 107 kobiet

 • pomorskie116 mężczyzn, 120 kobiet

 • śląskie130 mężczyzn, 155 kobiet

 • świętokrzyskie32 mężczyzn, 41 kobiet

 • warmińsko-mazurskie83 mężczyzn, 81 kobiet

 • wielkopolskie124 mężczyzn, 111 kobiet

 • zachodniopomorskie163 mężczyzn, 150 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: