Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DEC

Aktualność danych:

DEC – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (2265 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 7769 osób, z czego:

3899

kobiet

3870

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

551. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

548. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DEC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie339 mężczyzn, 344 kobiety

 • kujawsko-pomorskie138 mężczyzn, 112 kobiet

 • lubelskie467 mężczyzn, 395 kobiet

 • lubuskie143 mężczyzn, 150 kobiet

 • łódzkie62 mężczyzn, 71 kobiet

 • małopolskie135 mężczyzn, 114 kobiet

 • mazowieckie190 mężczyzn, 204 kobiety

 • opolskie126 mężczyzn, 120 kobiet

 • podkarpackie1205 mężczyzn, 1060 kobiet

 • podlaskie200 mężczyzn, 204 kobiety

 • pomorskie92 mężczyzn, 69 kobiet

 • śląskie220 mężczyzn, 243 kobiety

 • świętokrzyskie28 mężczyzn, 33 kobiety

 • warmińsko-mazurskie111 mężczyzn, 91 kobiet

 • wielkopolskie63 mężczyzn, 61 kobiet

 • zachodniopomorskie131 mężczyzn, 152 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: