Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DEMBIŃSKA

Aktualność danych:

DEMBIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (361 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1728 osób, z czego:

1728

kobiet

Męska forma nazwiska to DEMBIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1359. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DEMBIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie68 kobiet

 • kujawsko-pomorskie210 kobiet

 • lubelskie10 kobiet

 • lubuskie33 kobiety

 • łódzkie64 kobiety

 • małopolskie44 kobiety

 • mazowieckie143 kobiety

 • opolskie32 kobiety

 • podkarpackie22 kobiety

 • podlaskie65 kobiet

 • pomorskie91 kobiet

 • śląskie131 kobiet

 • świętokrzyskie8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie125 kobiet

 • wielkopolskie361 kobiet

 • zachodniopomorskie72 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: