Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DIAS

Aktualność danych:

DIAS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (63 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 156 osób, z czego:

88

kobiet

68

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.29.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2878. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2873. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DIAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie13 mężczyzn, 20 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie31 mężczyzn, 32 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL