Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DINH

Aktualność danych:

DINH – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 163 osoby, z czego:

60

kobiet

103

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.58.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2838. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DINH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie16 mężczyzn, 6 kobiet

  • opolskie4 kobiety

  • podlaskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL