Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DORULA

Aktualność danych:

DORULA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (245 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 298 osób, z czego:

160

kobiet

138

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2806. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2803. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DORULA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie118 mężczyzn, 127 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: