Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DOS SANTOS

Aktualność danych:

DOS SANTOS – nazwisko dwuczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (5 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 85 osób, z czego:

55

kobiet

30

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.83.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2903. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DOS SANTOS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie4 kobiety

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: