Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRĄŻCZYK

Aktualność danych:

DRĄŻCZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (67 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 149 osób, z czego:

78

kobiet

71

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2845. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2855. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRĄŻCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie35 mężczyzn, 32 kobiety

  • podlaskie2 kobiety

  • śląskie12 mężczyzn, 14 kobiet

  • świętokrzyskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska: