Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRĄŻEWSKA

Aktualność danych:

DRĄŻEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (117 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 268 osób, z czego:

268

kobiet

Męska forma nazwiska to DRĄŻEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2655. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRĄŻEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


 • dolnośląskie4 kobiety

 • kujawsko-pomorskie12 kobiet

 • lubelskie12 kobiet

 • lubuskie11 kobiet

 • mazowieckie117 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie7 kobiet

 • śląskie12 kobiet

 • świętokrzyskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie17 kobiet

 • wielkopolskie30 kobiet

 • zachodniopomorskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska: