Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRĄŻKOWIAK

Aktualność danych:

DRĄŻKOWIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (76 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 125 osób, z czego:

57

kobiet

68

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.84.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2866. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2858. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRĄŻKOWIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubuskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie42 mężczyzn, 34 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: