Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRĄCZKOWSKA

Aktualność danych:

DRĄCZKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (79 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 160 osób, z czego:

160

kobiet

Męska forma nazwiska to DRĄCZKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2763. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRĄCZKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie23 kobiety

  • kujawsko-pomorskie7 kobiet

  • lubelskie79 kobiet

  • lubuskie10 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • pomorskie8 kobiet

  • śląskie9 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: