Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRĘŻEWSKA

Aktualność danych:

DRĘŻEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (38 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 41 osób, z czego:

41

kobiet

Męska forma nazwiska to DRĘŻEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2882. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRĘŻEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 kobiety

  • mazowieckie38 kobiet

  • podlaskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: