Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRĘBKOWSKA

Aktualność danych:

DRĘBKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (4 osoby), mazowieckim (4 osoby), warmińsko-mazurskim (4 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 21 osób, z czego:

21

kobiet

Męska forma nazwiska to DRĘBKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2902. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRĘBKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie4 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska: