Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRĘKOWSKA

Aktualność danych:

DRĘKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: wielkopolskim (4 osoby), łódzkim (4 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 11 osób, z czego:

11

kobiet

Męska forma nazwiska to DRĘKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRĘKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • łódzkie4 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • wielkopolskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska: