Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAŁUS

Aktualność danych:

DRAŁUS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (89 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 176 osób, z czego:

88

kobiet

88

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2835. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2838. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAŁUS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • opolskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie46 mężczyzn, 43 kobiety

  • pomorskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: