Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAŃSKA

Aktualność danych:

DRAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (38 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 88 osób, z czego:

88

kobiet

Męska forma nazwiska to DRAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2835. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie22 kobiety

  • lubelskie14 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie38 kobiet

  • śląskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: