Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAŻDŻEWSKA

Aktualność danych:

DRAŻDŻEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (15 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 23 osoby, z czego:

23

kobiety

Męska forma nazwiska to DRAŻDŻEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAŻDŻEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie15 kobiet

  • śląskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska: