Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAŻNIOWSKA

Aktualność danych:

DRAŻNIOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (9 osób), małopolskim (9 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 19 osób, z czego:

19

kobiet

Męska forma nazwiska to DRAŻNIOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAŻNIOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie9 kobiet

  • małopolskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska: