Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAŻYK

Aktualność danych:

DRAŻYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie śląskim.

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 133 osoby, z czego:

66

kobiet

67

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2857. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2859. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAŻYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • śląskie55 mężczyzn, 53 kobiety


Mapa występowania nazwiska: