Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRABARZ

Aktualność danych:

DRABARZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (36 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 150 osób, z czego:

86

kobiet

64

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.34.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2837. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2862. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRABARZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubelskie14 mężczyzn, 14 kobiet

  • mazowieckie11 mężczyzn, 25 kobiet

  • podlaskie3 kobiety

  • pomorskie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska: