Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRABAS

Aktualność danych:

DRABAS – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (19 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 39 osób, z czego:

23

kobiety

16

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.44.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2910. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRABAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • małopolskie3 kobiety

  • śląskie7 mężczyzn, 12 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska: