Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRABCZYŃSKA

Aktualność danych:

DRABCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (30 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 82 osoby, z czego:

82

kobiety

Męska forma nazwiska to DRABCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2841. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRABCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie30 kobiet

  • łódzkie5 kobiet

  • małopolskie8 kobiet

  • mazowieckie7 kobiet

  • opolskie5 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: