Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRABECKA

Aktualność danych:

DRABECKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwach: mazowieckim (3 osoby), wielkopolskim (3 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 8 osób, z czego:

8

kobiet

Męska forma nazwiska to DRABECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2915. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRABECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • mazowieckie3 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: