Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRABER

Aktualność danych:

DRABER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (43 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 140 osób, z czego:

68

kobiet

72

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2855. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2854. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRABER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • mazowieckie9 mężczyzn, 15 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie22 mężczyzn, 21 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska: