Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRABIAK

Aktualność danych:

DRABIAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (29 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 54 osoby, z czego:

27

kobiet

27

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2896. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2899. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRABIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 17 kobiet

  • małopolskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: