Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRABICKA

Aktualność danych:

DRABICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (89 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 189 osób, z czego:

189

kobiet

Męska forma nazwiska to DRABICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2734. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRABICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie17 kobiet

  • kujawsko-pomorskie7 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • małopolskie15 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • opolskie6 kobiet

  • podkarpackie89 kobiet

  • śląskie16 kobiet

  • wielkopolskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska: