Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRABIKOWSKA

Aktualność danych:

DRABIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (17 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 96 osób, z czego:

96

kobiet

Męska forma nazwiska to DRABIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2827. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRABIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie17 kobiet

  • kujawsko-pomorskie16 kobiet

  • łódzkie7 kobiet

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie11 kobiet

  • podlaskie3 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • świętokrzyskie16 kobiet

  • wielkopolskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska: