Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRABINA

Aktualność danych:

DRABINA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (117 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 366 osób, z czego:

179

kobiet

187

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2744. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2739. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRABINA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • małopolskie57 mężczyzn, 35 kobiet

  • pomorskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie21 mężczyzn, 26 kobiet

  • świętokrzyskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie59 mężczyzn, 58 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: