Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRABIO

Aktualność danych:

DRABIO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (41 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 47 osób, z czego:

23

kobiety

24

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2902. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRABIO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie22 mężczyzn, 19 kobiet

  • podlaskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: