Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRABKOWSKA

Aktualność danych:

DRABKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (33 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 97 osób, z czego:

97

kobiet

Męska forma nazwiska to DRABKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2826. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRABKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • kujawsko-pomorskie33 kobiety

  • mazowieckie17 kobiet

  • pomorskie7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska: