Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRABYK

Aktualność danych:

DRABYK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (45 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 90 osób, z czego:

34

kobiety

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.61.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2889. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2870. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRABYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie23 mężczyzn, 22 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: