Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRACZYŃSKA

Aktualność danych:

DRACZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (48 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 172 osoby, z czego:

172

kobiety

Męska forma nazwiska to DRACZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2751. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRACZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie48 kobiet

  • kujawsko-pomorskie8 kobiet

  • lubuskie8 kobiet

  • łódzkie19 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet

  • opolskie5 kobiet

  • pomorskie15 kobiet

  • śląskie19 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie25 kobiet


Mapa występowania nazwiska: