Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRADRA

Aktualność danych:

DRADRA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (13 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

18

kobiet

16

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2910. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRADRA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • małopolskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska: