Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAGAŃSKA

Aktualność danych:

DRAGAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (31 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 111 osób, z czego:

111

kobiet

Męska forma nazwiska to DRAGAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2812. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAGAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie31 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie14 kobiet

  • śląskie25 kobiet

  • świętokrzyskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • wielkopolskie12 kobiet

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska: