Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAGANOWSKA

Aktualność danych:

DRAGANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (12 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 33 osoby, z czego:

33

kobiety

Męska forma nazwiska to DRAGANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAGANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie10 kobiet

  • podkarpackie12 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska: