Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAGOŃSKI

Aktualność danych:

DRAGOŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (7 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 28 osób, z czego:

28

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DRAGOŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAGOŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • lubelskie7 mężczyzn

  • lubuskie3 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska: