Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DRAGULSKA

Aktualność danych:

DRAGULSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (12 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 41 osób, z czego:

41

kobiet

Męska forma nazwiska to DRAGULSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2882. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DRAGULSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji). Brak jest danych co do pojedynczych wystąpień nazwiska.


  • dolnośląskie9 kobiet

  • lubelskie12 kobiet

  • mazowieckie10 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska: